تلفن مجموعه : 66595680 – 021

ایمیل پشتیبانی : info@netkaran.com

کانال تلگرامی : bezodi@

صفحه اینستاگرام : bezodi@